Πολιτική Επιστροφών

Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που παρέλαβε και να ζητήσει την αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες από αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της anir.gr πουλήθηκαν λανθασμένα, ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα κακής ποιότητας και β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργικό ή ποιότητικό) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την anir.gr. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 14 ημερών από την ημέρα της παράδοσης.

Σε περίπτωση επιστροφής των ελλατωματικών προϊόντων δε γίνεται επιστροφή χρημάτων, αλλά αντικατάστασή τους ή αντικατάσταση με άλλο προϊόν ίσης αξίας εάν έχει εξαντληθεί. Τα έξοδα επιστροφής του δέματος επιβαρύνουν την anir.gr, καθώς και τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος. Η παραλαβή αλλά και η νέα αποστολή του προϊόντος, γίνεται ταχυδρομικά (ο πελάτης πρέπει να παραδώσει αλλά και παραλάβει το προϊόν από το ταχυδρομείο της περιοχής του).

Στην περίπτωση επιστροφής του προϊόντος λόγω αλλαγής γνώμης του πελάτη ή μη ικανοποίησής του και εφόσον το προϊόν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις επιστροφής, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων χωρίς να περιλαμβάνονται στο ποσό τα έξοδα αποστολής και επιστροφής αυτού. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της anir.gr. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης.

Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο χρονικό όριο επιστροφής για αντικατάσταση είναι εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, διαφορετικά η anir.gr δύναται να μην αποδεχτεί την επιστροφή και την αντικατάσταση. Επιπλέον, θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην ίδια κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η anir.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να έχει προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα.